Inne formaty

W oknie Nowe zadanie można konwertować pliki PDF i obrazy do popularnych formatów (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) oraz łączyć po kilka plików w jeden dokument.

Konwersja jednego lub więcej plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na inne formaty.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte wybierz jeden lub więcej plików do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Wybierz format wyjściowy Wybierz format, na który ma zostać przekonwertowany wybrany plik.
  2. Języki OCR Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Więcej opcji... Otwiera się odpowiednia zakładka w oknie dialogowym Nastavení formátu.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 6. Określ folder docelowy dla pliku wynikowego.
  Po zakończeniu zadania plik wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

Łączenie plików

 1. Kliknij przycisk Otwórz a następnie kliknij Konwertuj na inne formaty.
 2. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz pliki przeznaczone do konwersji.
 3. Określ parametry konwersji.
 4. W razie potrzeby dodaj lub usuń pliki.
 5. Ustaw pliki w żądanej kolejności i wybierz opcję Połącz wszystkie pliki w jeden dokument.
 6. Kliknij przycisk przycisk Konwertuj do <format>.
 7. Określ nazwę i folder docelowy dla pliku wyjściowego.
  Po zakończeniu zadania dokument wynikowy zostanie zapisany w wybranym folderze.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article