Skanowane do innych formatów

Zadanie Skanuj do innych formatów w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyć dokumenty w popularnych formatach (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv i *.djvu) z obrazów pozyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

 1. Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do innych formatów.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Wybierz format wyjściowy
   Za pomocą tej opcji możesz wybrać format pliku wynikowego.
  2. Języki OCR
   Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.  
  4. Więcej opcji...
   Otwiera sekcję z parametrami dla wybranego formatu w Nastavení formátu okna dialogowego Opcje gdzie można określić dodatkowe parametry (to okno dialogowe można także otworzyć klikając Opcje... w menu Narzędzia menu).
 6. Kliknij Skanuj do <format>.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Określ folder przeznaczony do zapisania pliku wyjściowego.

Po zakończeniu zadania zostaną utworzone pliki w wybranym formacie, które zostaną zapisane w wybranym folderze. Wszystkie obrazy dokumentu zostaną również otwarte w edytorze OCR.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article