Jeśli użyta jest nieprawidłowa czcionka lub niektóre znaki zostały zmienione na „?” albo „□”

Jeżeli w oknie Tekst zamiast liter widać znak „?” lub „□”, sprawdź czy czcionki wybrane do wyświetlania rozpoznanego tekstu zawierają wszystkie znaki użyte w tekście.

Zobacz również: Wymagane czcionki.

Czcionkę rozpoznanego tekstu można zmienić bez ponownego uruchamiania procesu rozpoznawania OCR.

Aby zmienić czcionkę w krótkim dokumencie:

  1. Wybierz fragment tekstu, w którym niektóre znaki są wydrukowane nieodpowiednią czcionką.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany fragment i kliknij Właściwości w menu skrótów.
  3. Wybierz czcionkę z listy rozwijanej Czcionka w Właściwości tekstu. Czcionka w wybranym fragmencie tekstu zmieni się odpowiednio.

Aby zmienić czcionkę w długim dokumencie, w którym stosowane są style:

  1. Kliknij Narzędzia > Edytor stylu....
  2. W polu Edytor stylów wybierze styl, który chcesz edytować i zmień jego czcionkę.
  3. Kliknij OK. Czcionka we wszystkich fragmentach tekstu z zastosowanym tym stylem zmieni się odpowiednio.

Jeśli projekt OCR został rozpoznany lub był edytowany na innym komputerze, tekst w dokumencie na Twoim komputerze może się wyświetlać nieprawidłowo. W takim przypadku należy sprawdzić czy wszystkie czcionki zastosowane w tym projekcie OCR są zainstalowane na Twoim komputerze.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article