אם נעשה שימוש בגופן שגוי או אם חלק מהתווים הוחלפו ב-"?" או ב-"□"

אם בחלונית טקסט מופיעים התווים "?" או "□" במקום אותיות, ודא שהגופנים שנבחרו להצגת הטקסט המזוהה מכילים את כל התווים שבהם נעשה שימוש בטקסט שלך.

ראה גם: גופנים נדרשים.

ניתן לשנות את הגופן של הטקסט המזוהה מבלי להפעיל שוב את התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR).

כדי לשנות את הגופן במסמך קצר:

  1. בחר קטע טקסט שבו חלק מהתווים מקבלים גופן שגוי.
  2. לחץ עם הלחצן הימני על הבחירה, ולחץ על Properties בתפריט הקיצור.
  3. בחר את הגופן הרצוי מהרשימה הנפתחת גופן בחלונית Text Properties. הגופן בקטע הטקסט הנבחר ישתנה בהתאם.

כדי לשנות את הגופן במסמך ארוך שבו נעשה שימוש בסגנונות:

  1. לחץ על Tools > Style Editor....
  2. בתיבת הדו-שיח Style Editor, בחר את הסגנון שברצונך לערוך, ושנה את הגופן שלו.
  3. לחץ על OK. הגופן בכל קטעי הטקסט העושים שימוש בסגנון זה ישתנה בהתאם.

אם פרויקט של זיהוי תווים אופטי (OCR) זוהה או נערך במחשב אחר, ייתכן שהטקסט במסמך יוצג באופן שגוי במחשב שלך. במקרה כזה, ודא שכל הגופנים שבהם נעשה שימוש בפרויקט זה של זיהוי תווים אופטי (OCR) מותקנים במחשב שלך.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article