הדפסת מסמכי PDF

עורך ה-PDF מאפשר לך להדפיס מסמכי PDF. לפני ההדפסה, ודא שמחוברת למחשב מדפסת רשת או מדפסת מקומית, ושמנהלי ההתקנים של המדפסת מותקנים.

 1. לחץ על הלחצן בסרגל הכלים הראשי, או לחץ על File > Print....
 2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ציין את הגדרות ההדפסה הרצויות:
  • Printer - בחר באחד מהתקני ההדפסה הזמינים.
  • Copies - ציין את מספר העותקים שברצונך להדפיס.
  • Pages to print - ציין את העמודים להדפסה (ניתן לבחור להדפיס את כל העמודים, עמודים נבחרים או טווח של עמודים).
  • Page setup - ציין גודל נייר וכיוון.
  • Scaling and position - ציין את מספר עמודי המסמך שברצונך להדפיס בדף מודפס אחד וכן הגדרות הדפסה נוספות, כגון שינוי קנה מידה של תמונה והדפסה דו-צדדית.
  • Black and white - בחר באפשרות זו אם ברצונך להדפיס את המסמך בשחור-לבן.
  • Print to file - בחר באפשרות זו אם ברצונך לשמור בקובץ את כל עמודי המסמך.
  • Print annotations and markup - בחר באפשרות זו אם ברצונך להדפיס את ההערות.
 3. לחץ על Print.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article