העתקת תוכן ממסמכים

ABBYY FineReader מאפשר להעתיק טקסט, תמונות וטבלאות ממסמכים ולהדביק אותם ביישומים אחרים. ניתן להעתיק תוכן מעמודים סרוקים ומתמונות מבלי לזהות את המסמך במלואו או להמיר אותו לתבנית שניתן לערוך אותה. התוכן שנבחר יועתק ללוח העריכה. ניתן להדביק את התוכן לכל יישום שתומך בהדבקה מלוח עריכה.

כדי להעתיק תוכן:

  1. השתמש בכלים ,‏ ,‏ או בחלונית תמונה כדי לבחור את קטע המסמך שברצונך להעתיק.
  2. לחץ עם הלחצן הימני על הקטע, ולחץ על Recognize and Copy Text בתפריט הקיצור, או על הלחצן בסרגל הכלים המוקפץ.
  3. הדבק את התוכן ביישום אחר.

כדי לשמור כמה עמודים:

  1. בחר את העמודים בחלונית Pages.
  2. לחץ עם הלחצן הימני על העמודים שנבחרו, לחץ על Save As, ובחר את התבנית הרצויה. לחלופין, בחר באפשרות שליחה אל, ובחר את היישום שאליו ברצונך להוסיף את הדפים המזוהים.

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article