ABBYY Compare Documents

ABBYY Compare Documents מאפשר לך להשוות בין שתי גרסאות של אותו המסמך, גם אם התבניות אינן זהות.

ABBYY Compare Documents יעזור לך לזהות במהירות שינויים בלתי-רצויים, כדי למנוע ממך לחתום על גרסה שגויה או לפרסם אותה.

תכונות עיקריות

  • השוואת מסמכים, גם אם התבניות שלהם לא זהות. ניתן להשוות מסמך Microsoft Word לגרסת ה-PDF שלו, סריקה לגרסת ה-ODT שלה וכל שילוב אחר של תבניות הנתמכות על-ידי ABBYY FineReader 14.
  • בחינת ההבדלים בתצוגה נוחה, זה לצד זה. לחיצה על הבדל בחלונית התוצאות תדגיש באופן מיידי את הקטע התואם בשתי הגרסאות.
  • הצגת שינויים משמעותיים בלבד, כגון טקסט שנמחק, שנוסף או שנערך. המערכת תתעלם מהבדלים שוליים בעיצוב, בגופנים, ברווחים ובכרטיסיות.
  • שמירת תוצאות השוואה כדוח הבדל או כמסמך PDF מבואר, כשכל הבדל מודגש ומלווה בהערה.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article