אם ברקוד לא זוהה

אזורי ברקוד מכילים ברקודים. אם המסמך שלך מכיל ברקוד שברצונך לעבד כרצף אותיות וספרות ולא כתמונה, בחר את הברקוד, ושנה את סוג האזור לברקוד.

כברירת מחדל, זיהוי הברקוד מושבת. כדי להפעיל אפשרות זו, לחץ על Tools > Options... כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Options, לחץ על הכרטיסייה OCR, ובחר באפשרות Convert barcodes into strings.

כדי לשרטט אזור ברקוד וכדי לזהות אותו:

 1. שרטט אזור מסביב לברקוד בחלונית תמונה או שינוי גודל תצוגה.
 2. לחץ עם הלחצן הימני על האזור, ולחץ על Change Area Type To > Barcode בתפריט הקיצור.
 3. הפעל תהליך של זיהוי תווים אופטי (OCR).

ABBYY FineReader 14 מסוגל לקרוא את סוגי הברקוד הבאים:

 • Code 3 of 9
 • Check Code 3 of 9
 • Code 3 of 9 without asterisk
 • Codabar
 • Code 93
 • Code 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 of 5
 • Interleaved 2 of 5
 • Check Interleaved 2 of 5
 • Matrix 2 of 5
 • Postnet
 • Industrial 2 of 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec Code
 • Data Matrix
 • QR code
 • Patch code

כברירת מחדל, סוג הברקוד הוא Autodetect, כלומר, סוגי הברקוד יזוהו באופן אוטומטי. עם זאת, לא ניתן לזהות את כל סוגי הברקוד באופן אוטומטי, ולפעמים יהיה עליך לבחור את הסוג המתאים באופן ידני בחלונית Area Properties.

ABBYY FineReader מסוגל לזהות באופן אוטומטי את סוגי הברקוד הבאים: Code 3 of 9‏, Code 93‏, Code 128‏, EAN 8‏, EAN 13‏, Postnet‏, UCC-128‏, UPC-E‏, PDF417‏, UPC-A‏, QR code.

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article