שמירת תוצאות השוואה

קיימות שתי דרכים לשמירת הבדלים ב-ABBYY Compare Documents:

  1. כדי לשמור תוצאות השוואה כהערות במסמך PDF מבואר, בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
    • לחץ על המסמך שברצונך לשמור, ולאחר מכן לחץ על File > Save Document with Differences as PDF....
    • לחץ על הלחצן בסרגל הכלים שנמצא מעל למסמך שברצונך לשמור.
  2. כדי לשמור תוצאות השוואה כטבלה ב-Microsoft Word, בצע אחת מהאפשרויות הבאות
    • לחץ על File > Save Differences to File....
    • לחץ על הלחצן בכרטיסייה DIFFERENCES.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article