Zapisywanie wyników porównywania

W programie ABBYY Porównaj dokumenty wyniki porównywania można zapisać na dwa sposoby:

  1. Aby zapisać wyniki porównywania w komentarzach w dokumencie PDF z adnotacjami, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij dokument, który chcesz zapisać, a następnie kliknij Plik > Zapisz dokument z różnicami jako PDF....
    • Kliknij przycisk na pasku narzędzi nad dokumentem, który chcesz zapisać.
  2. Aby zapisać wyniki porównywania w tabeli w dokumencie Microsoft Word, wykonaj jedną z następujących czynności
    • Kliknij Plik > Zapisz różnice do pliku....
    • Kliknij przycisk na zakładce RÓŻNICE .

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article