Ustawienia DOC(X)/RTF/ODT

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 1. Dokładna kopia
  Zachowuje formatowanie dokumentu oryginalnego. Ta opcja jest zalecana w przypadku dokumentów o skomplikowanych układach, takich jak broszury reklamowe. Wybór tej opcji spowoduje jednak pewne ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w tekście i formatowaniu dokumentu wyjściowego.
 2. Kopia do edycji
  Tworzy dokument, którego formatowanie może nieznacznie odbiegać od oryginału. Dokumenty wykonane w tym trybie są łatwe w edycji.
 3. Tekst sformatowany
  Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnie położenia obiektów i odstępów między wierszami. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 4. Zwykły tekst
  Odrzuca większość formatowania. Zachowuje tylko style czcionki, jeśli opcja Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście jest włączona.

Domyślny format papieru

Z listy rozwijanej Domyślny format papieru można wybrać format papieru, który zostanie użyty przy zapisywaniu dokumentu w formacie RTF, DOC, DOCX lub ODT.

Ustawienia grafiki

Dokumenty zawierające wiele obrazów mogą być bardzo duże. Jakość obrazów i związany z nią rozmiar pliku można dostosować za pomocą opcji znajdujących się na liście rozwijanej Ustawienia obrazu. Zachowaj obrazki.

Wskazówka. Aby zmienić parametry zapisywania obrazu, kliknij Niestandardowe.... Zdefiniuj wybrane ustawienia w oknie dialogowym Ustawienia użytkownika i kliknij OK.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki
  Zachowuje nagłówki, stopki i numery stron w tekście wynikowym.
 • Zachowaj odstępy między liniami i myślniki
  Zachowuje oryginalny porządek linii tekstu w tekście wynikowym. 
 • Zachowaj podziały stron
  Zachowuje oryginalne uporządkowanie stron.
 • Zachowaj numery linii
  Zachowuje oryginalne numerowanie wierszy (jeśli miał je dokument oryginalny). Numery wierszy zostaną zapisane w osobnym polu, które pozostanie niezmienione podczas edycji tekstu.
  Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy opcja Kopia do edycji jest wybrana na liście Układ dokumentu Wyślij.
 • Zachowaj tekst i kolory tła
  Zaznacz tę opcję, aby zachować kolor czcionki i tła.
 • Zachowaj pogrubienia, kursywę i podkreślenia w zwykłym tekście
  Zachowuje style czcionki, gdy opcja Zwykły tekst jest wybrana na liście Układ dokumentu Wyślij.

Jeśli wykrywanie nagłówków, stopek, spisów treści, list numerowanych i przypisów zostanie wyłączone na zakładce OCR okna dialogowego Opcje (aby otworzyć to okno, kliknij opcję Opcje... w menu Narzędzia), elementy te zostaną zapisane jako tekst treści.

Znaki niepewne

Włącz opcję Zaznacz niepewne znaki, jeśli zamierzasz edytować dokument w programie Microsoft Word zamiast w oknie Tekst Edytora OCR programu ABBYY FineReader. Włączenie tej opcji powoduje wyróżnienie wszystkich znaków niepewnych w dokumencie programu Microsoft Word.

Wskazówka. Kolor oznaczania niepewnych znaków możesz zmienić na karcie Obszary i tekst w oknie dialogowym Opcje (aby otworzyć to okno, kliknij opcję Opcje... w menu Narzędzia).

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article