Kopiowanie treści z dokumentów PDF

Za pomocą Edytora PDF można kopiować tekst, obrazy i tabele z dokumentów PDF do innych aplikacji. Z funkcji tych można korzystać w dokumentach PDF każdego typu, nawet zawierających tylko skany.

Aby skopiować tekst, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tekst, który chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst i kliknij pozycję Kopiuj tekst w menu skrótów lub kliknij jedną z ikon na pasku narzędzi, który pojawi się nad tym tekstem.
 3. Wklej tekst do wybranej aplikacji.

Aby skopiować tekst ze strony zawierającej warstwę tekstową (oryginalną lub utworzoną przez proces rozpoznawania w tle), zaznacz go, kliknij go prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Kopiuj tekst w menu skrótów.

Aby skopiować tabelę, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz tabelę, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną tabelę i kliknij pozycję Kopiuj tabelę w menu skrótów lub kliknij jedną z ikon na pasku narzędzi, który pojawi się nad tą tabelą.
  Przy użyciu paska narzędzi, który pojawi się nad tabelą możesz dokonać edycji tabeli przed jej skopiowaniem. W tabeli można dodać pionowe i poziome separatory, usunąć separatory oraz dzielić i scalać komórki.

  Zmiany te nie zostaną wprowadzone do tabeli w oryginalnym pliku.
  Po zakończeniu edycji tabeli kliknij ponownie przycisk Kopiuj tabelę.
 3. Wklej tabelę do wybranej aplikacji.

Jeśli skopiowana treść istotnie różni się od oryginalnego dokumentu:

 • Jeżeli dokument nie zawiera warstwy tekstowej, sprawdź czy wybrano właściwe Języki OCR.
 • Jeśli strona, której treść chcesz skopiować zawiera warstwę tekstową niskiej jakości, wymień tę warstwę na nową.

Następnie ponownie skopiuj treść.

Aby skopiować fragment strony jako obraz, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz obszar, który chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten zaznaczony obszar i kliknij pozycję Kopiuj obraz w menu skrótów lub kliknij jedną z ikon na pasku narzędzi, który pojawi się nad tym obszarem. Jeśli zaznaczony obszar zawiera tekst, nie zostanie on rozpoznany i znajdzie się na kopiowanym obrazie.
 3. Wklej obraz do wybranej aplikacji.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article