Zapisywanie w formacie HTML

Aby zapisać tekst w formacie HTML:

  • Kliknij strzałkę znajdującą się obok przycisku Zapisz jako na głównym pasku narzędzi i wybierz Dokument HTML . Jeżeli potrzebnego formatu nie ma na liście, wybierz Zapisz w innych formatach... i w oknie dialogowym, które zostanie otwarte, wybierz żądany format. Ewentualnie kliknij Plik > Zapisz jako > Dokument HTML .

Dokument zostanie zapisany w podanym formacie. Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania w zakładce HTML tab .

Aby zapisać tylko niektóre strony dokumentu, w oknie Strony wybierz strony, które chcesz zapisać, a następnie w menu skrótów kliknij Zapisz jako > Dokument HTML .

Można też wybrać dodatkowe opcje zapisywania na karcie Nastavení formátu > HTML okna dialogowego Opcje (kliknij Narzędzia > Opcje... aby otworzyć to okno dialogowe).

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article