Zapisywanie w innych formatach

W Edytorze PDF całe dokumenty PDF i wybrane strony można zapisywać w różnych formatach: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, graficznych i wielu innych.

  1. Kliknij Plik > Zapisz jako i kliknij wybrany format. Ewentualnie kliknij i kliknij wybrany format.
  2. W otwartym oknie dialogowym podaj nazwę i lokalizację swojego dokumentu.
  3. Rozwiń listę znajdującą się obok Opcje pliku i wskaż, czy chcesz utworzyć jeden plik ze wszystkich stron, czy osobny plik dla każdej strony.
  4. Kliknij Zapisz.
  5. W efekcie dokument PDF zostanie przekonwertowany na wybrany format przy użyciu aktualnie wybranych opcji zapisywania.

Aby zmienić opcje zapisywania, kliknij przycisk Opcje... w oknie dialogowym zapisywania i wybierz żądane opcje zapisywania. Ewentualnie kliknij Narzędzia > Opcje... > Nastavení formátu. Zostanie otwarte okno dialogowe z wyświetloną kartą wybranego formatu.

Aby przekonwertować tylko niektóre strony dokumentu, w okienku Strony wybierz strony przeznaczone konwersji i kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Zapisz jako w menu skrótów, po czym kliknij format wyjściowy.

Pliki PDF i obrazy można konwertować na dokumenty w różnych formatach. Zobacz również: Tworzenie dokumentów Microsoft Word, Tworzenie dokumentów Microsoft Excel oraz Inne formaty.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article