Skanowane do  Microsoft Word

Zadanie Skanuj do programu Microsoft Word w oknie Nowe zadanie pozwala tworzyć dokumenty Microsoft Word z obrazów uzyskanych ze skanera lub cyfrowego aparatu fotograficznego.

 1. Otwórz okno Nowe zadanie, wybierz Skanuj i kliknij zadanie Skanuj do programu Microsoft Word.
 2. Wybierz urządzenie i skonfiguruj parametry skanowania.
 3. Kliknij przycisk Podgląd lub kliknij w dowolnym miejscu na obszarze obrazu.
 4. Przejrzyj obraz. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakości obrazu, zmień parametry skanowania i kliknij przycisk Podgląd ponownie.
 5. Określ parametry konwersji. Te parametry określają wygląd i właściwości dokumentu wynikowego.
  1. Zachowaj formatowanie
   Wybierz odpowiednie parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   • Dokładna kopia
    Dokument wynikowy będzie wyglądać prawie dokładnie tak jak oryginał, ale ograniczone będą jego możliwości edycyjne.
   • Kopia do edycji
    Wygląd dokumentu wynikowego może się trochę różnić od oryginału, lecz można go łatwiej edytować.
   • Tekst sformatowany
    Rodzaj czcionki, rozmiar czcionki i formatowanie akapitów zostaną zachowane. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie.
   • Zwykły tekst
    Zachowane zostanie wyłącznie formatowanie akapitu. Tekst wynikowy zostanie umieszczony w jednej kolumnie i zastosowana zostanie tylko jedna czcionka w całym dokumencie.
  2. Języki OCR
   Wybierz język(i) dokumentu. Zobacz również: Języki rozpoznawania.
  3. Zachowaj obrazy
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować obrazy w dokumencie wynikowym.
  4. Zachowaj oryginalne numery stron, nagłówki i stopki
   Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zachować nagłówki, stopki i numerację stron.
  5. Ustawienia wstępnego przetwarzania obrazu...
   Określ parametry wstępnego przetwarzania obrazu, takie jak wykrywanie orientacji strony i parametry automatycznego przetwarzania wstępnego. Te parametry mogą znacznie poprawić obrazy źródłowe, co wpływa na większą dokładność rozpoznawania OCR. Zobacz również: Opcje przetwarzania obrazu.
  6. Więcej opcji...
   Otwiera DOC(X)/RTF/ODT karty Nastavení formátu okna dialogowego Opcje gdzie można określić dodatkowe parametry (to okno dialogowe można także otworzyć klikając Opcje... w menu Narzędzia menu).
 6. Kliknij Skanuj do programu Word.
 7. Wyświetlone zostanie okno dialogowe przedstawiające pasek postępu procesu i podpowiedzi.
 8. Po zakończeniu skanowania strony pojawi się okno dialogowe, w którym należy zadecydować, co robić dalej.
  Kliknij Skanuj ponownie aby zeskanować kolejne strony, korzystając z bieżących parametrów lub kliknij Zakończ skanowanie aby zamknąć okno dialogowe.
 9. Wybierz folder docelowy, w którym należy zapisać dokument Microsoft Word.

Po zakończeniu zadania w wybranym folderze plik Microsoft Excel Word. Wszystkie strony dokumentu zostaną również otwarte w edytorze OCR.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article