ABBYY Porównaj dokumenty

Program ABBYY Porównaj dokumenty służy do porównania dwóch wersji tego samego dokumentu, które nie muszą być w tym samym formacie.

Przy użyciu programu ABBYY Porównaj dokumenty szybko znajdziesz niechciane zmiany, dzięki czemu nie podpiszesz ani nie opublikujesz niewłaściwej wersji dokumentu.

Podstawowe funkcje

  • Porównywanie dokumentów niezależnie od tego, czy są w tym samym formacie, czy nie. Możesz porównać dokument Microsoft Word z jego wersją PDF, skan z wersją ODT i każdą inną kombinację formatów obsługiwanych przez program ABBYY FineReader 14.
  • Różnice są przedstawione w wygodnym widoku okien sąsiadujących. Kliknięcie różnicy w okienku wyników powoduje zaznaczenie odpowiedniego fragmentu w obu wersjach dokumentu.
  • Można wyświetlić tylko istotne zmiany, takie jak usunięty, dodany lub zmodyfikowany tekst. Drobniejsze różnice w formatowaniu, czcionkach i odstępach zostaną zignorowane.
  • Wyniki porównywania można zapisać w postaci raportu lub jako dokument PDF z adnotacjami, w którym każda różnica jest oznaczona i opisana w komentarzu.

Spis treści rozdziału

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article