Ustawienia formatu TXT

Dostępne są następujące ustawienia:

Układ dokumentu

Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.

 1. Tekst sformatowany
  Zachowuje akapity, ale nie zachowuje dokładnego położenia obiektów ani odstępów między wierszami. Ponadto wcięcia akapitów i tabele zostaną odtworzone przy użyciu białych znaków. Utworzony tekst będzie wyrównany do lewej. Teksty pisane od prawej zostaną wyrównane do prawej.
  Teksty pionowe zostaną zamienione w poziome.
 2. Zwykły tekst
  Nie zachowuje formatowania.

Ustawienia tekstu

 • Zachowaj podział na wiersze
  Zachowuje oryginalny układ wierszy tekstu. Jeśli opcja ta nie jest włączona, każdy akapit zostanie zapisany w jednym wierszu.
 • Wstaw znak łamania strony (#12) jako łamacz strony
  Zapisuje oryginalny porządek stron.
 • Użyj pustej linii jako separatora akapitu
  Oddziela akapity pustym wierszem.
 • Zachowaj nagłówki i stopki
  Zachowuje nagłówki i stopki w dokumencie wyjściowym.

Kodowanie

Program ABBYY FineReader automatycznie wykrywa stronę kodową. Aby zmienić stronę kodową, wybierz odpowiednią stronę kodową z listy rozwijanej w Kodowanie.

Zachowaj metadane dokumentu, takie jak autorzy i słowa kluczowe

Zachowuje metadane przy zapisywaniu dokumentu. Ta opcja jest włączona domyślnie.

Aby zmienić metadane dokumentu, kliknij przycisk Edytuj metadane..., wprowadź zmiany i kliknij OK.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article