Praca ze stronami

W Edytorze PDF można usuwać i dodawać strony w dokumentach PDF, zmienić kolejność stron oraz wstawiać puste strony.

Dodawanie stron z pliku...

Dodawanie zeskanowanych stron...

Wstawianie pustych stron...

Zmienianie kolejności stron...

Zastępowanie stron...

Obracanie stron...

Obcinanie stron...

Usuwanie stron...

Tworzenie dokumentu PDF z wybranych stron...

Opcje przetwarzania obrazu

Edytor PDF zawiera liczne opcje przetwarzania obrazu, za pomocą których można poprawić jakość grafik i rozpoznawania OCR.

Opcje przetwarzania obrazu można zdefiniować przy skanowaniu dokumentów papierowych oraz przy tworzeniu dokumentów PDF z plików obrazów.

 • Jakość obrazu O jakości obrazów i rozmiarze plików decyduje wartość wybrana z listy rozwijanej w grupie opcji Jakość obrazu:
  • Najlepsza jakość
   Wybierz tę opcję, aby zachować jakość obrazów strony. Zostanie zachowana rozdzielczość obrazu źródłowego.
  • Zbalansowany
   Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF i jednocześnie utrzymać względnie wysoką jakość grafik strony.
  • Kompaktowy rozmiar
   Wybierz tę opcję, aby otrzymać plik PDF o niewielkim rozmiarze. Wybór tej opcji może mieć niekorzystny wpływ na jakość grafik na stronie.
  • Niestandardowe...
   Wybierz tę opcję, aby zdefiniować własne ustawienia zapisu grafik strony. W otwartym oknie dialogowym zdefiniuj opcje zapisu i kliknij przycisk OK.
 • Rozpoznaj tekst na obrazach Wybierz tę opcję, aby dodać warstwę tekstową do dokumentu.

Otrzymasz przeszukiwalny dokument PDF, który wyglądem prawie nie będzie odbiegał od oryginału.

 • Zastosuj kompresję MRC (określ języki rozpoznawania poniżej) Wybierz tę opcję, aby rozpoznane strony poddać kompresji algorytmem MRC. Kompresja MRC zmniejsza rozmiar plików wynikowych, zachowując wizualną jakość obrazów na stronie.
 • Użyj technologii ABBYY PreciseScan, aby wygładzić znaki na obrazie Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz użyć technologii ABBYY PreciseScan. Technologia ABBYY PreciseScan wygładza znaki w dokumencie, dzięki czemu nie ulegają pikselacji przy powiększaniu.
 • Języki OCR Upewnij się, że wybrano odpowiednie języki OCR. Zobacz również: Właściwości dokumentu, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem rozpoznawania OCR.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article