Integracja z programem Microsoft SharePoint

W programie ABBYY FineReader można otwierać, edytować i zapisywać pliki przechowywane w bibliotekach dokumentów Microsoft SharePoint.

Aby przetworzyć dokument PDF przechowywany na serwerze Microsoft SharePoint:

 1. Otwórz dokument PDF w Edytorze PDF programu ABBYY FineReader.
 2. Wyewidencjonuj dokument, aby uniemożliwić innym użytkownikom jego edycję. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Wyewidencjonowanie.
  Jeśli dokument został już wyewidencjonowany przez innego użytkownika, zapisz kopię dokumentu na swoim komputerze.
 3. Edytuj dokument PDF.
  Więcej informacji na temat pracy z dokumentami PDF w Edytorze PDF znajduje się w sekcji Praca z dokumentami PDF.
 4. Zaewidencjonuj dokument, aby inni użytkownicy mogli zobaczyć wprowadzone w nim zmiany. W tym celu kliknij Plik > SharePoint® > Zaewidencjonuj....
  Jeśli nie chcesz zapisywać zmian na serwerze, kliknij Odrzuć wyewidencjonowanie....
 5. W otwartym oknie dialogowym wybierz Typ wersji dokumentu, jeśli na serwerze włączona jest kontrola wersji i wpisz komentarz.
  Wybierz opcję Utrzymaj dokument w stanie wyewidencjonowanym po zaewidencjonowaniu bieżącej wersji , jeśli chcesz wysłać wszystkie swoje zmiany do serwera bez ewidencjonowania dokumentu.
 6. Kliknij Zaewidencjonuj.

Aby zintegrować program ABBYY FineReader z usługą SharePoint zainstalowaną na serwerze Microsoft Windows Server® 2012/2008, musisz zainstalować komponent Środowisko pulpitu:

 1. Kliknij "Start" > Narzędzia administracyjne > Menedżer serwera.
 2. W oknie Menedżer serwera kliknij przycisk Zarządzaj > Dodaj role i funkcje.
 3. Otworzy się okno Kreator dodawania ról i funkcji dodawania ról i funkcji.
 4. W sekcji Funkcje wybierz element Środowisko pulpitu z listy rozwijanej Interfejsy użytkownika i infrastruktura.
 5. W oknie dialogowym, które zostanie otwarte kliknij pozycję Dodaj funkcje.
 6. W oknie Kreator dodawania ról i funkcji kliknij przycisk Dalej > Zainstaluj.
 7. Po zakończeniu instalacji komponentu kliknij Zamknij.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article