Integrácia so službou Microsoft SharePoint

Program ABBYY FineReader umožňuje otvárať, upravovať a ukladať súbory uložené v knižniciach dokumentov Microsoft SharePoint.

Spracovanie dokumentu PDF uloženého na serveri Microsoft SharePoint:

 1. Otvorte dokument PDF v programe ABBYY FineReader PDF Editor.
 2. Dokument odhláste, aby ste zabránili iným používateľom meniť ho. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > SharePoint® > Odhlásiť sa.
  Ak už dokument bol odhlásený iným používateľom, uložte kópiu dokumentu vo svojom počítači.
 3. Upravte dokument PDF.
  Ďalšie informácie o práci s dokumentmi PDF v programe PDF Editor nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.
 4. Dokument prihláste, aby ostatní používatelia videli zmeny. Ak to chcete urobiť, kliknite na Súbor > SharePoint® > Prihlásiť sa....
  Ak zmeny nechcete uložiť na server, kliknite na Zahodiť odhlásenia sa....
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte Typ verzie dokumentu, ak je na serveri zapnuté riadenie verzií, a zadajte svoj komentár.
  Vyberte možnosť Po vrátení aktuálnej verzie do projektu ponechajte dokument odobratý z projektu, ak chcete odovzdať všetky zmeny na server bez prihlásenia dokumentu.
 6. Kliknite na Prihlásiť sa.

Ak chcete integrovať program ABBYY FineReader so službou SharePoint nainštalovanou v systéme Microsoft Windows Server® 2012/2008, musíte nainštalovať súčasť Desktop Experience komponent:

 1. Kliknite na Štart > Nástroje na správu > Správca servera.
 2. V okne Správca servera kliknite na Spravovať > Pridať úlohy a funkcie.
 3. Otvorí sa Sprievodca pridávaním úloh a funkcií will open.
 4. V časti Funkcie vyberte položku Desktop Experience v rozbaľovacom zozname Používateľské rozhrania a infraštruktúra.
 5. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, kliknite na Pridať funkcie.
 6. V okne Sprievodca pridávaním úloh a funkcií kliknite na Ďalej > Inštalovať.
 7. Po nainštalovaní súčasti kliknite na Zavrieť.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article