Možnosti OCR

Výber správnych možností OCR je dôležitý pre bezchybné a rýchle výsledky. Pri rozhodovaní sa, ktoré možnosti chcete uplatniť, by ste nemali brať do úvahy len typ a komplexnosť dokumentu, ale aj zamýšľané použitie vašich výsledkov. K dispozícii sú tieto skupiny možností:

Možnosti OCR sa nachádzajú na karte OCR dialógového okna Možnosti (toto dialógové okno otvorte kliknutím na Nástroje > Možnosti...).

Program ABBYY FineReader automaticky rozpoznáva všetky strany, ktoré pridáte do projektu OCR. Pri rozpoznávaní OCR sa použijú aktuálne zvolené možnosti. Automatickú analýzu a OCR nových pridaných snímok môžete vypnúť na karte Spracovanie obrazu dialógového okna Možnosti (toto dialógové okno otvorte kliknutím na Nástroje > Možnosti...).

Ak zmeníte možnosti OCR až po rozpoznaní dokumentu, spustite proces OCR znovu, aby sa dokument rozpoznal s novými možnosťami.

Režimy rozpoznávania PDF

Tieto nastavenia sú určené pre dokumenty PDF s textovými vrstvami a obrázkami. Takéto dokumenty PDF sú zvyčajne vytvorené z dokumentov v upraviteľných formátoch. Iné typy dokumentov PDF, ako napríklad prehľadávateľné dokumenty PDF a dokumenty PDF obsahujúce iba snímky sa vždy spracovávajú v režime Použiť OCR, ktorý je predvoleným režimom pre tieto typy dokumentov PDF. Na spracovanie takýchto dokumentov PDF nie sú potrebné žiadne ďalšie nastavenia.

K dispozícii sú tri režimy rozpoznávania:

  • Automaticky vybrať medzi OCR a Text z PDF
   Program preskúma textovú vrstvu a použite existujúcu vrstvu textu, ak obsahuje kvalitný text. V opačnom prípade sa na vytvorenie novej textovej vrstvy použije OCR.
  • Použiť OCR
   OCR sa použije na vytvorenie novej textovej vrstvy. Tento režim trvá dlhšie, ale je vhodnejší pre dokumenty s nekvalitnými textovými vrstvami.
  • Použiť lent text z PDF
   Toto je predvolený režim pre dokumenty PDF s textovými vrstvami. Program použije pôvodnú textovú vrstvu bez spustenia OCR.

rovnováha medzi rýchlosťou a presnosťou OCR

ABBYY FineReader 14 umožňuje vykonávať:

 • Dôkladné rozpoznávanie
  Program ABBYY FineReader v tomto režime analyzuje a rozpoznáva jednoduché dokumenty a dokumenty so zložitým rozložením, dokonca aj dokumenty s textom na farebnom podklade a dokumenty so zložitými tabuľkami (vrátane tabuliek s bielymi mriežkami a tabuliek s farebnými bunkami).
  Dôkladné rozpoznávanie vyžaduje viac času, ale poskytuje lepšiu kvalitu.
 • Rýchle rozpoznávanie
  Tento režim sa odporúča na spracovávanie veľkých dokumentov s jednoduchým rozložením a kvalitnými snímkami.

Druh tlače

Určuje typ zariadenia, ktoré bolo použité na tlač dokumentu. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

Detekcia štrukturálnych prvkov

Vyberte štrukturálne prvky, ktoré chcete, aby program zistil: hlavičky a päty, poznámky pod čiarou, obsahy a zoznamy. Na vybrané prvky bude možné po uložení dokumentu kliknúť.

Čiarové kódy

Ak dokument obsahuje čiarové kódy a chcete ich previesť na reťazce písmen a čísel a neukladať ich ako obrázky, vyberte Konvertovať čiarové kódy do reťazcov. Táto funkcia je predvolene vypnutá.

Vzory a jazyky

Rozpoznávanie s učením sa používa na rozpoznanie nasledujúcich typov textov:

 • Texty so špeciálnymi symbolmi (napr. matematické symboly)
 • Text s dekoratívnymi prvkami
 • Veľké objemy textu z nekvalitných snímok (viac ako 100 strán)

Učenie je predvolene vypnuté. Ak chcete program ABBYY FineReader učiť pri vykonávaní OCR, zapnite Použiť tréning na rozpoznávanie nových znakov a spojení.

Na rozpoznávanie môžete použiť vstavané alebo vlastné vzory.

Nastavenia používateľských vzorov a jazykov môžete uložiť a načítať. Pozrite tiež: Projekt OCR.

Písma

Tu môžete vybrať písma, ktoré sa majú použiť pri ukladaní rozpoznaného textu.

Výber písem:

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať písma....
 2. Vyberte požadované písma a kliknite na OK.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article