Опции за разпознаване

Изборът на правилни опции за разпознаване е важен, ако желаете бързи и точни резултати. Когато решавате коя опция желаете да използвате, трябва да вземете под внимание не само типа и сложността на Вашия документ, но също така как желаете да използвате резултатите. Налични са следните групи опции:

Можете да намерите опции за разпознаване в раздела OCR в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

ABBYY FineReader автоматично разпознава всяка страница, която добавяте към OCR проект. При разпознаването ще се използват текущо избраните опции. Можете да изключите автоматичния анализ и разпознаването за новодобавени изображения в раздела Обработка на изображение в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

Ако промените опциите за разпознаване след като документът е бил разпознат, стартирайте процеса на разпознаване отново, за да разпознаете документа с новите опции.

Режими на разпознаване на PDF

Тези настройки са предназначени за PDF документи, които съдържат текстов слой и изображения. Такива PDF документи обикновено се създават от документи в редактируеми формати. Други типове PDF документи, например PDF с възможност за търсене и PDF само с изображения, винаги се обработват в режим Използване на OCR, който е режимът по подразбиране за тези типове PDF. Не се изискват допълнителни настройки за обработка на такива PDF.

Налични са три режима на разпознаване:

  • Автоматичен избор между OCR и текст от PDF
   Програмата ще изследва текстовия слой и ще използва съществуващия такъв, ако той съдържа текст с добро качество. В противен случай ще се използва OCR за създаване на нов текстов слой.
  • Използване на OCR
   Ще се използва OCR за създаване на нов текстов слой. Този режим изисква повече време, но е по-подходящ за документи с лошо качество на текстовия слой.
  • Използване само на текст от PDF
   Това е режимът по подразбиране за PDF документи с текстов слой. Програмата ще използва оригиналния текстов слой без да стартира OCR.

Баланс между скоростта и точността на OCR

ABBYY FineReader 14 Ви позволява да изпълните:

 • Цялостно разпознаване
  В този режим ABBYY FineReader анализира и разпознава както прости документи, така и документи със сложно оформление, дори тези, в които има текст, отпечатан на цветен фон, както и документи със сложни таблици (включително таблици с бял цвят на линиите и таблици с цветни клетки).
  Цялостно разпознаване изисква повече време, но предоставя по-добро качество.
 • Бързо разпознаване
  Този режим се препоръчва за обработка на големи документи с просто оформление и добро качество на изображенията.

Тип печат

Задава типа на устройството, което е било използвано за печат на документа. Вижте също: Характеристики на документа, които да се вземат предвид преди разпознаване.

Откриване на структурни елементи

Изберете структурните елементи, които искате да бъдат открити от програмата: горни и долни колонтитули, бележки под линия, съдържание и списъци. Избраните елементи ще бъдат избираеми при записване на документа.

Баркодове

Ако вашият документ съдържа баркодове и желаете те да бъдат конвертирани в низове от букви и цифри, вместо да ги записвате като изображения, изберете Преобразуване на баркодовете в низове. Тази функция е забранена по подразбиране.

Модели и езици

Разпознаването с обучение се използва при разпознаване на следните видове текстове:

 • Текстове със специални символи (напр. математически символи)
 • Текстове с декоративни елементи
 • Големи обеми текст от изображения с ниско качество (над 100 страници)

Обучение е забранено по подразбиране. Разрешете Използвайте обучение за разпознаване на нови символи и лигатури обучението на ABBYY FineReader по време на OCR.

Можете да използвате вградени или собствени модели за разпознаване.

Можете да записвате и зареждате настройки за потребителски модели и езици. Вижте също: OCR проект.

Шрифтове

Тук можете да изберете шрифтовете, които да се използват при записване на разпознатия текст.

За да изберете шрифтове:

 1. Щракнете върху Избиране на шрифтове....
 2. Изберете желаните шрифтове и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article