Създаване на документи на Microsoft Word

В прозореца Нова задача можете да създавате документи на Microsoft Word от PDF файлове и изображения, както и от файлове в някои от поддържаните формати. Можете също така да конвертирате и комбинирате няколко файла в един документ на Microsoft Word.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Word.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Запазване на форматирането.
   Изберете подходящата настройка в зависимост от това как планирате да използвате изходния документ:
   • Точно копие
    Изходният документ ще изглежда почти точно като оригинала, но ще предлага ограничени възможности за редактиране.
   • Редактируемо копие
    Външният вид на изходния документ може леко да се различава от оригиналния, но документът лесно може да се редактира.
   • Форматиран текст
    Типовете и размерите на шрифта, както и форматирането на параграфите ще бъдат запазени. Изходният текст ще бъде поставен в една колона.
   • Обикновен текст
    Ще бъде запазено само форматирането на параграфите. Изходният текст ще бъде поставен в една графа, а навсякъде ще се използва един шрифт.
  2. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Запази изображения Изберете тази опция, ако искате да запазите изображенията в изходния документ.
  4. Запази горни, долни колонтитули и номера на страници Изберете тази опция, за да запазите горните и долните колонтитули, както и номерата на страниците.
  5. Повече опции... Отваря раздела DOC(X)/RTF/ODT на диалоговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в Word.
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият Microsoft Word документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвMicrosoft Word.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в Word.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият Microsoft Word документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article