Добавяне на печати

Редакторът за PDF Ви позволява да поставяте печати в PDF документи по същия начин, както и на хартиени документи. Можете да изберете печат от списък с налични такива или да създадете собствен, като добавите желания текст, датата и часа на подпечатването или изображение.

За да поставите печат на страница:

  1. В Инструменти на PDF щракнете върху и изберете желания печат.

Ако печатът, който искате да използвате, не е наличен в менюто, щракнете върху Друг печат.

  1. Подпечатайте страницата.
  2. Преместете печата на желаното място, ако е необходимо.

Можете да добавите коментари към печатите и да променяте техния статус по същия начин, както добавяте коментари към анотации. Вижте също: Съвместна работа с PDF документи.

Как да създадете печат

Как да редактирате печати

Как да изтриете печат

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article