Прозорецът за нови задачи

При стартиране на ABBYY FineReader Нова Задача се отваря прозорец, в който можете лесно да отваряте, сканирате, създавате или сравнявате документи. Ако не виждате прозореца Нова задача (ако например сте го затворили или сте инициирали задача в ABBYY FineReader чрез щракване с десния бутон на мишката в Windows Explorer), винаги можете да го отворите, като щракнете върху бутона   в основната лента с инструменти.

За да започнете да обработвате документ, изберете задача:

  1. В левия панел:
    • Щракнете върху Отваряне, ако вече имате документи, които трябва да обработите.
    • Щракнете върху Сканиране, ако първо трябва да сканирате хартиен документ.
    • Щракнете върху Сравни, ако искате да сравните две версии на един и същ документ.
    • Щракнете върху Последни, за да възобновите работа върху записан по-рано PDF документ или OCR проект.
  2. В десния панел изберете съответната задача.

За Ваше удобство, когато задържите курсора на мишката над задача, показва се изскачащ прозорец, в който са посочени най-честите сценарии, обхванати от задачата.

Настройките за всички задачи на ABBYY FineReader са зададени в диалоговия прозорец  Опции. За да отворите диалоговия прозорец, щракнете върху Опции в долната част на левия панел.

Съдържание на главата

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article