Копиране на съдържание от PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да копирате текст, изображения и таблици от PDF документи в други приложения. Тези функции могат да се използват в PDF документи от всякакъв тип, дори тези, които съдържат само сканирани копия.

За да копирате текст, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете текста, който искате да копирате.
 2. Щракнете с десния бутон върху избрания текст и после върху Копиране на текст в контекстното меню или щракнете върху една от иконите от изскачащата лента с инструменти, която се появява над текста.

 1. Поставете текста в желаното приложение.

За да копирате текст от страница, която вече има текстов слой (независимо дали оригинален или създаден от процеса за разпознаване във фонов режим), изберете текста, щракнете с десен бутон върху него и после върху Копиране на текст в контекстното меню.

За да копирате таблица, изпълнете следните стъпки:

 1. Изберете таблицата, която искате да копирате.
 2. Щракнете с десния бутон върху избраната таблица и после върху Копиране на таблица в контекстното меню или щракнете върху една от иконите от изскачащата лента с инструменти, която се появява над таблицата.
  Можете да използвате изскачащата лента с инструменти, която се появява над таблицата, за да редактирате таблицата, преди да я копирате. Можете да добавите вертикални и хоризонтални разделители към таблицата, да премахнете разделители и да разделите или да комбинирате клетки.

  Никакви промени няма да бъдат направени в таблицата в оригиналния файл.
  След редактиране на таблицата щракнете върху Копиране на таблица отново.
 3. Поставете таблицата в желаното приложение.

Ако копираното съдържание се различава значително от оригиналния документ:

 • Ако документът няма текстов слой, проверете дали са избрани правилните Езици за OCR.
 • Ако страницата със съдържанието, което искате да копирате, е с лошо качество на текстовия слой, сменете го с нов.

Сега опитайте да копирате съдържанието отново.

Изпълнете следните стъпки, за да копирате фрагмент от страницата като изображение:

 1. Изберете областта, която искате да копирате.
 2. Щракнете с десния бутон върху избраната област и после върху Копиране на изображение в контекстното меню или щракнете върху една от иконите от изскачащата лента с инструменти, която се появява над областта. Ако избраната област съдържа текст, той няма да бъде разпознат и ще се копира като част от изображението.
 3. Поставете изображението в желаното приложение.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article