Сравняване на документи

За да сравните две версии на документ, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте ABBYY Сравняване на документи.
  Вижте също: Стартиране на ABBYY Сравняване на документи.
 2. Отворете документите в ABBYY Сравняване на документи. Документите трябва да са в един от поддържаните формати.
  За да отворите документ, направете едно от следните:
  • Плъзнете и пуснете документа в една от двете области за преглед.
  • Щракнете някъде в областта за преглед и отидете до местоположението на файла.
  • Щракнете върху в лентата с инструменти в областта за преглед и намерете желания документ.
  • Щракнете върху една от областите за преглед и после щракнете върху Файл > Отваряне на документ....
   Можете да превключвате между области за преглед, като натиснете Ctrl+Tab или Alt+1/Alt+2.
  • ABBYY Сравняване на документи запомня последните сравнявани двойки документи.
  • За да отворите единия от последно сравняваните документи, го изберете от падащия списък в горната част на областта за преглед.
  • За да отворите последно сравнената двойка документи, щракнете върху Файл > Последни сравнения и изберете двойката документи от списъка.
   Можете също да отворите последните сравнени документи от прозореца Нова Задача: щракнете върху разделаСравни и изберете двойката документи от Последни сравнения.
 3. Изберете опцията езика на документите от списъка в раздел СРАВНИ.
 4. Щракнете върху Сравни в раздела СРАВНЯВАНЕ в най-левия панел или щракнете върху командата Сравняване на документи в менюто Сравняване.
  Ще се покаже прозорец, който показва лента на напредъка, съвети за сравнение и предупреждения.
 5. Прегледайте откритите разлики. Можете да:
  • прегледате списък с разликите в раздел РАЗЛИЧИЯ в най-десния панел или да
  • прегледате подчертаните разлики в документите.
 6. Запишете резултата от сравнението. Това може да стане по два начина:
  • Запишете коментирания PDF файл, като разликите са в коментарите. За целта щракнете върху инструмента в областта на документа, който искате да запишете. Документът ще бъде записан като PDF файл, а всички разлики спрямо другия документ ще бъдат подчертани и коментирани.
  • Запишете Microsoft Word документ, който съдържа списък с всички разлики между документите. За целта щракнете върху инструмента в раздела РАЗЛИЧИЯ в най-десния панел.

Вижте също: Преглед на резултатите от сравнението, Запис на резултатите от сравнението.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article