Преглед на PDF документи

Редакторът за PDF включва определен брой функции за преглеждане на PDF документи. Докато четете документа, можете да добавяте коментари, да подчертавате важни фрагменти, да добавяте бележки, да чертаете фигури за ограждане на конкретни области и да поставяте печати на страниците.

Съдържание на главата

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article