Ако областите не са открити правилно

ABBYY FineReader анализира изображенията на страници преди разпознаването и открива различни типове области в тези изображения, по-специално Текст, Изображение, Фоново изображение, Таблица и Баркод. Този анализ определя кои области ще бъдат разпознавани и в какъв ред. В потребителския интерфейс различните типове области се различават по цветовете на границите им.

Ако щракнете върху област, тя ще бъде маркирана и ще стане активна. Можете също да се придвижвате между областите с клавиша Tab. Номерата на областите определят реда, в който те биват избирани при натискане на клавиша Tab. По подразбиране тези номера на области не се виждат в панела Изображение, но можете да ги видите в панела Свойства на областта на всяка област. Номерата на области ще се покажат в областите, когато инструментът Подредба на областите е избран.

Инструментите за ръчно очертаване и редактиране на области могат да бъдат намерени в лентата с инструменти в горната част на панела Изображение, както и в изскачащите ленти с инструменти за областите Текст, Изображение, Фоново изображение и Таблица (изберете област, за да видите изскачащите ленти с инструменти за нея).

След като настроите позицията или промените типа на област, не забравяйте да разпознаете отново изображението.

Можете да използвате инструментите за редактиране на област за:

Създаване на нова област

 1. Изберете един от инструментите в лентата с инструменти в горната част на панела Изображение:
  очертава област с Област за разпознаване.
  очертава област с област с текст.
  очертава област с област с изображение.
  очертава област с област с фоново изображение.
  очертава област с област с таблица.
 2. Задръжте левия бутон на мишката и движете курсора на мишката, за да очертаете област.

Съвет. Нови области могат да бъдат очертани без избор на инструмент от лентата с инструменти в панела Изображение. Можете да очертаете област около изображението, като използвате една от следните клавишни комбинации:

 • Ctrl+Shift очертава област с текст.
 • Alt+Shift очертава област с Изображение.
 • Ctrl+Alt очертава област с Таблица.
 • Ctrl+Shift+Alt очертава област с Фоново изображение.

Можете да промените типа на областта. Щракнете с десния бутон на мишката върху областта, чийто тип искате да промените, щракнете върху Промени типа на областта в контекстното меню и изберете желания тип област.

Настройка на граници на област

 1. Поставете курсора на мишката върху граница на област.
 2. Задръжте левия бутон на мишката и преместете границата в желаната посока.

Можете да настроите едновременно вертикалните и хоризонтални граници на областта, като поставите курсора на мишката в някой ъгъл на областта.

Добавяне/премахване на части от област

 1. Изберете инструмента или в лентата с инструменти в областите Текст, Изображение илиФоново изображение.
 2. Поставете курсора на мишката в рамките на област и изберете част от изображението. Този сегмент ще бъде добавен към областта или изтрит от нея.
 3. Настройте границата на областта, ако е необходимо.

Забележка:

 1. Тези инструменти са налице само за областите Текст, Изображение и Фоново изображение. Сегменти на област не могат да бъдат добавяни или изтривани от областите Таблица или Баркод.
 2. Границите на областта могат да се настроят с помощта на манипулатори за промяна на размера. Получените сегменти могат да бъдат преместени във всяка посока с помощта на мишката. За да добавите нов манипулатор за промяна на размера, поставете курсора на мишката върху желаната точка върху границата, като същевременно задържате натиснати Ctrl+Shift (това превръща курсора в кръстче) и щракнете върху границата. На границата на областта ще се появи нов манипулатор за промяна на размера.

Избор на една или повече области

 • Изберете инструмента , , , , , или в лентата с инструменти в горната част на панела Изображение и щракнете върху областите, които искате да изберете, като държите натиснат клавиша Ctrl. За да премахнете избора от област, щракнете отново върху нея.

Преместване на област

 • Изберете област и я преместете, докато държите натиснат клавиша Ctrl.

Пренареждане на области

 1. Изберете инструмента в лентата с инструменти в горната част на панела Изображение и щракнете върху Зона > Пренареждане на области.
 2. Изберете областите в реда, в който съдържанието им трябва да се показва в изходния документ.

Областите автоматично се номерират отляво надясно по време на анализа на страницата, независимо от посоката на текста в изображението.

Изтриване на област

 • Изберете областите, които искате да изтриете, и натиснете клавиша Изтриване.
 • Изберете областите, които искате да изтриете, щракнете върху тях с десния бутон на мишката и щракнете върху Изтрий в контекстното меню.
 • Изберете инструмента и щракнете върху областите, които искате да изтриете.

За да изтриете всички области:

 • Щракнете с десния бутон на мишката където и да е в панела Изображение и щракнете върху Изтриване на области и текст в контекстното меню.

Изтриването на област от изображение, което вече е било разпознато, ще изтрие и целия текст в панела Текст.

Промяна на ориентация на текст

 • Щракнете с десния бутон върху област и после върху Свойства в контекстното меню, за да се покажат свойствата й в панела Свойства на областта. В диалоговия прозорец изберете желаната ориентация на текста от Oриентация падащия списък.

За повече информация за редактиране на свойствата на текст в областите с текст вижте Редактиране на свойства на област.

За да промените цветовете на границите на област:

 1. Щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите диалоговия прозорец Опции и щракнете върху раздела Области и текст.
 2. Изберете област, чийто цвят искате да промените, след което изберете желания цвят.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article