Разпознаване на документи

ABBYY FineReader използва технологията за оптично разпознаване на символи (OCR) за преобразуване на изображения на документи в редактируем текст. Преди разпознаването програмата анализира структурата на целия документ и открива областите, които съдържат текст, баркодове, изображения и таблици. За най-добри резултати от разпознаването трябва да изберете правилния език за разпознаване, режим на разпознаване и тип печат.

По подразбиране изображенията, съдържащи се в OCR проект, се разпознават автоматично с текущо избраните настройки в програмата.

Съвет. Можете да деактивирате автоматичния анализ и разпознаването за новодобавени изображения в раздела Обработка на изображение на диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти > Опции..., за да отворите този диалогов прозорец).

В някои случаи процесът на разпознаване трябва да бъде стартиран ръчно. Това може да е необходимо ако например деактивирате автоматичното разпознаване, очертаете ръчно области в изображение или промените някой от следните параметри в диалоговия прозорец Опции:

  • езика за разпознаване в раздела Езици
  • опциите за разпознаване в раздела OCR
  • шрифтовете за използване в раздела OCR

За да стартирате процеса на разпознаване ръчно:

  • Щракнете върху бутона в главната лента с инструменти или
  • Щракнете върху Разпознаване > Разпознаване на всички страници.

Съвет. За да разпознаете избрана област или страница, използвайте Област или Разпознаване или щракнете с десния бутон на мишката върху областта или страницата, за да изведете контекстното меню.

Вижте също: :

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article