Бързо конвертиране

Можете да използвате вградените задачи в раздела Отваряне на екрана Нова задача, за да конвертирате PDF файлове или изображения или да създадете нов PDF от файлове в различни формати.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което щракнете върху желана задача:  
  • Конвертиране в PDF създаване на PDF файлове от *.docx, *.html, *.jpeg и други файлове. Можете също да използвате задачата, за да комбинирате няколко файла в един PDF документ.
  • Конвертиране в Microsoft® Word създава документи на Word от PDF и графични файлове. Можете да използвате тази задача и за комбиниране на няколко файла в един документ на Microsoft Word.
  • Конвертиране в Microsoft Excel® създава електронни таблици на Excel от PDF и графични файлове. Можете да използвате тази задача и за да комбинирате няколко файла в един документ на Excel.
  • Конвертиране в други формати конвертира PDF и графични файлове в популярни формати, включително *.odt, *.pptx, *.epub, *.html и много други.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.  
 3. Задайте настройките за конвертиране.
  Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format> .
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което щракнете върху желана задача.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format>.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.

Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Използвайте разширено конвертиране за големи документи със сложно оформление.

Вижте също: :

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article