הצגת מסמכי PDF

עורך PDF מאפשר לך להציג ולחפש מסמכי PDF ולהעתיק טקסט, תמונות וטבלאות בתוך המסמכים.

כדי לפתוח מסמך PDF בעורך PDF:

  • פתח את החלון New Task , לחץ על הכרטיסייהOpen, ולאחר מכן לחץ על המשימה Open PDF Document.
  • פתח את החלון New Task, ולחץ על File > Open PDF Document....

המסמך יוצג בעורך PDF.

כדי להתאים אישית את אופן הצגת המסמך, השתמש בהגדרות הבאות.

  • מצבי התצוגה משנים את אופן הצגת העמודים ואת אופן גלילתם.
    ראה גם: מצבי תצוגה.
  • התכונה 'שינוי גודל תצוגה' מאפשרת לך להקטין ולהגדיל את תצוגת המסמך.
  • Actual Size מציג את העמוד בגודל 100%.
  • Fit to Width משנה את גודל תצוגת העמוד כך שרוחב המסמך יתאים לרוחב המסך.
  • Best Fit משנה את גודל תצוגת העמוד כך שגובה המסמך יתאים לגובה המסך.
  • Zoom Out/Zoom In מאפשר לך לכוונן ידנית את גודל המסמך.

כדי להציג/להסתיר את סרגל הכלים עם כלי PDF, לחץ על הלחצן PDF Tools בסרגל הכלים הראשי.

תוכן הפרק

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article