הוספה ועריכה של תמונות

עורך PDF מאפשר לך להוסיף תמונות לכל סוג של מסמך PDF.

  1. לחץ על הלחצן בסרגל הכלים כלי PDF.
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, בחר תמונה ולחץ על האפשרות פתיחה.
  3. העבר את התמונה אל המיקום הרצוי בעמוד.

ניתן להזיז תמונות, לסובב אותן, למחוק אותן ולשנות את גודלן. כאשר אתה מעביר תמונה, היא עשויה לחפוף לאובייקטים אחרים בעמוד. כדי להעביר תמונה חופפת לחזית, לחץ עליה עם הלחצן הימני, ובחר באפשרות Bring Picture to Front.

כדי למחוק תמונה:

  • כדי למחוק תמונה במסמך PDF שנוצר ביישום אחר, לחץ עם הלחצן הימני על התמונה, ולחץ על האפשרות Delete בתפריט הקיצור.
  • ניתן למחוק חלק מתמונת המסמך וכל דבר שהיא מכילה, בכלל זה תמונות. לשם כך, לחץ על הכלי בסרגל הכלים כלי PDF, ובחר את האזור שברצונך למחוק.

הכלי מחיקה מוחק תמונות וטקסט, ובוחר באופן אוטומטי את צבע הרקע המתאים למילוי השטח הריק.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article