הפעלת ABBYY Compare Documents

קיימות דרכים רבות להפעלת ABBYY Compare Documents:

  • פתח את החלון New Task , לחץ על הכרטיסייהCompare, ולאחר מכן לחץ על המשימה פתיחת ABBYY Compare Documents.
  • בחלון New Task, לחץ על Tools > Compare Documents.
  • לחץ על התחלה > ABBYY FineReader 14> ABBYY Compare Documents. (ב-Windows 10, לחץ על התחלה, ולאחר מכן לחץ על כל התוכניות > ABBYY FineReader 14> ABBYY Compare Documents.)
  • פתח את עורך PDF, ולחץ על Tools > Compare Documents.
  • פתח את OCR Editor, ולחץ על Tools > Compare Documents.

קיימות כמה דרכים נוספות לפתיחת מסמך ב-ABBYY Compare Documents:

  • בעורך PDF, לחץ על הלחצן בסרגל הכלים הראשי.
  • בעורך PDF, לחץ על File > Compare Document....

המסמך הפתוח בעורך PDF ייפתח ב-ABBYY Compare Documents. לאחר מכן תצטרך לפתוח גרסה אחרת של מסמך זה כדי להשוות בין השתיים.

  • ב-Windows Explorer, לחץ עם הלחצן הימני על קובץ, ולחץ על Compare with... בתפריט הקיצור.
  • ב-Windows Explorer, בחר שני קבצים, לחץ עם הלחצן הימני על אחד מהם, ולחץ על Compare documents... בתפריט הקיצור.

ABBYY Compare Documents לא זמין בגרסאות מסוימות של ABBYY FineReader 14.‏ ראה גם: http://www.ABBYY.com/FineReader

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article