שימוש במדפסת וירטואלית ליצירת מסמכי PDF

ניתן ליצור מסמכי PDF מכל יישום שמאפשר לך לבחור מדפסת. המערכת תשתמש ב-PDF-XChange 5.0 עבור ABBYY FineReader 14.

  1. פתח מסמך שממנו ברצונך ליצור PDF.
  2. פתח את תיבת הדו-שיח 'אפשרויות הדפסה'.
  3. מרשימת המדפסות הזמינות, בחר באפשרות PDF-XChange 5.0 עבור ABBYY FineReader 14.
  4. במידת הצורך, לחץ על Properties..., וכוונן את ההגדרות ליצירת PDF.
  5. לחץ על Print כדי להתחיל ביצירת מסמך PDF.
  6. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, ניתן לשנות את שם ומיקום הקובץ, לפתוח את המסמך להצגה לאחר שמירתו או לשלוח את המסמך בדואר אלקטרוני. ניתן גם לבחור להוסיף את מסמך ה-PDF שנוצר למסמך PDF קיים על-ידי בחירה באפשרות הוספת קבצים ל-PDF.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article