PDF-dokumentide trükkimine

PDF-redaktor võimaldab sul trükkida PDF-dokumente. Enne trükkimist veendu, et kohalik või võrguprinter on sinu arvutiga ühendatud ja printeri draiverid on paigaldatud.

 1. Klõpsa nuppu peamisel tööriistaribal või klõpsa Fail > Prindi....
 2. Määratle avanevas kahekõne aknas trükkimise soovitud seaded:
  • Printer - Vali üks saadaolevaist trükkimisseadmeist.
  • Koopiaid - Määratle trükitavate koopiate hulk.
  • Prinditavad leheküljed - Määratle trükitavad leheküljed (saad valida kõigi lehekülgede, valitud lehekülgede või lehekülgede vahemiku trükkimise).
  • Lehekülje häälestus - Määratle paberi suurus ja suund.
  • Mastaapimine ja asend - Määratle ühele trükitud leheküljele paigutatavate dokumendi lehekülgede arv ja muud trükkimise seaded, näiteks kujutise mastaap ja kahepoolne trükkimine.
  • Mustvalge - Vali see suvand, kui soovid oma dokumendi trükkida must-valgelt.
  • Prindi faili - Vali see suvand, kui soovid dokumendi kõik leheküljed salvestada faili.
  • Prindi märked ja märgistus - Vali see suvand, kui soovid trükkida kommentaare.
 3. Klõpsa Prindi.

02.11.2018 16:19:22


Please leave your feedback about this article