OCR Editor

OCR Editor sử dụng công nghệ Nhận dạng Ký tự Quang học để chuyển đổi nâng cao ảnh quét tài liệu, tệp PDF và tệp hình ảnh (bao gồm ảnh kỹ thuật số) thành các định dạng có thể chỉnh sửa.

Trong OCR Editor, bạn có thể khoanh vùng OCR, kiểm tra văn bản được nhận dạng, lập mẫu cho chương trình nhận dạng các ký tự và phông chữ phi tiêu chuẩn và sử dụng một số tính năng nâng cao khác để thu được chất lượng OCR tối đa.

Mục lục chương

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article