Lägga till bilagor

Filer av alla format kan läggas till i ett PDF-dokument.

För att visa bifogade filer:

  • Klicka på i panelen till vänster eller klicka på Visa > Filbilagor.

Du kan öppna, spara, byta namn på eller radera bifogade filer.

Välj i alternativkategorin Filbilagor panelen:

  • Välj en fil.
  • På verktygsmenyn där du klickar på verktyget som motsvarar den åtgärd du vill utföra. Alternativt kan du klicka på det motsvarande kommandot på snabbmenyn

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article