Ange en nätverksanslutning

 1. Du anger en nätverksanslutning genom att använda följande fil:
  %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\Licensing.ini
  Denna fil finns på den dator där License Server är installerad.
 2. I denna fil kan du ändra på följande parametrar:
  • Anslutningsprotokoll
   Se Ange anslutningsprotokoll för detaljer.
  • Anslutningsport
   Se Ange anslutningsport för detaljer.

   T.ex.:
   [Licensing]
   ConnectionProtocolType=TCP\IP
   ConnectionEndpointName=81

   Obs: Kontrollera att din brandvägg inte stoppar %programfiles%\Common Files\ABBYY\FineReader\14.00\Licensing\NetworkLicenseServer.exe från att få åtkomst till den angivna porten.
 3. Kopiera filen Licensing.ini
  • i License Manager-mappen på alla de datorer där License Manager har installerats (som standard installeras License Manager i %programfiles%\ABBYY FineReader 14 License Server)
  • i mappen för administratörsinstallation där FineReader.exe finns,
   T.ex. \\MyFileServer\Distribs\ABBYY FineReader 14.
   Viktigt! För att ändringarna ska träda i kraft måste du starta om ABBYY FineReader 14 Licensing Service.
 4. Installera ABBYY FineReader på arbetsstationerna.
  Närmare instruktioner finns i Installera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationer.
  Obs! Om ABBYY FineReader redan är installerat på arbetsstationerna, reparerar du ABBYY FineReader på alla arbetsstationer. Närmare instruktioner finns i Hur kan jag reparera ABBYY FineReader 14 på arbetsstationerna?

02.11.2018 16:19:58


Please leave your feedback about this article