Cài đặt trên nhiều máy tính

Bạn có thể tạo một điểm cài đặt quản trị để cài đặt ABBYY FineReader 14 trên nhiều máy tính và triển khai ABBYY FineReader từ một máy chủ tới các máy trạm.

ABBYY FineReader được kích hoạt bởi máy chủ.

 1. Tạo một cài đặt quản trị

Cài đặt quản trị bằng Máy chủ quản trị và Trình quản lý giấy phép

 • Không yêu cầu kết nối Internet trên các máy trạm.
 • Yêu cầu có Trình quản lý giấy phép.
 • Sản phẩm chỉ có thể được cài đặt trên các máy trạm trong cùng một mạng LAN.

Điểm cài đặt quản trị nhiều người dùng với giấy phép Cho mỗi vị trí và kích hoạt tự động

 • Yêu cầu kết nối Internet trên các máy trạm.
 • Không yêu cầu Trình quản lý giấy phép.
 • Phương pháp này giúp có thể triển khai FineReader trên các máy tính trong các mạng LAN khác nhau.
 1. Các phương pháp triển khai

Cài đặt ABBYY FineReader trên máy trạm sử dụng một trong các phương pháp sau:

 • thủ công ở chế độ tương tác
  Phương pháp cài đặt phần mềm tiêu chuẩn. Phương pháp này phù hợp với giấy phép Độc lậpMáy chủ đầu cuối.
 • qua dòng lệnh
  Bạn có thể sử dụng loại cài đặt Tĩnh lặng. Không có hộp thoại nào được hiển thị trong quá trình thiết lập.
 • Active Directory
  • Chỉ có thể sử dụng phương pháp này với Quản lý chính sách nhóm để triển khai FineReader tới các máy tính cụ thể hoặc một nhóm miền.
  • Phương pháp này giúp có thể ẩn các mục trình đơn cụ thể và các lệnh yêu cầu truy cập internet.
 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  Phương pháp này cung cấp khả năng tự động hóa tốt nhất.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article