Tworzenie dokumentu Word z plików graficznych

Aby utworzyć dokument Word z plików graficznych lub dokumentów papierowych:

 1. Uruchom program Microsoft Word.
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 kliknij:
  • Skanuj do programu Word aby utworzyć dokument Word przy użyciu skanera lub aparatu.
   To spowoduje otwarcie okna dialogowego konwersji obrazu ze skanera programu ABBYY FineReader PDF 15. W oknie tym możesz zdefiniować wszystkie ustawienia i parametry skanowania oraz możesz zeskanować interesujące Cię obrazy.
  • Konwertuj na format programu Microsoft Word aby utworzyć dokument Word z plików graficznych.
   Określ następujące ustawienia w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone:
   1. Języki dokumentu.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Języki rozpoznawania.
   2. Układ dokumentu. Wybierz parametry w zależności od planowanego wykorzystania dokumentu wynikowego.
   3. Kliknij opcję Opcje, aby otworzyć Nastavení formátu w zakładce DOC(X)/RTF/ODT w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia > Opcje...) i zdefiniuj dodatkowe opcje.
   4. Kliknij przycisk OK.

    W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, wybierz wszystkie interesujące Cię obrazy i poczekaj na zakończenie konwersji.
    Na ekranie zostanie wyświetlony wynikowy dokument programu Microsoft Word. Wprowadź niezbędne zmiany i zapisz dokument.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.