Porovnávání dokumentů

Chcete-li porovnat dvě verze dokumentu, proveďte následující kroky:

 1. Spusťte nástroj ABBYY Porovnat dokumenty.
  Viz také: Spouštění nástroje ABBYY Porovnat dokumenty.
 2. Otevřete dokumenty v nástroji ABBYY Porovnat dokumenty. Dokumenty musejí být v jednom z podporovaných formátů.
  Chcete-li otevřít dokument, proveďte jednu z následujících akcí:
  • přetáhněte dokument a umístěte ho do jedné ze dvou oblastí zobrazení.
  • Klikněte kdekoli v oblasti zobrazení a vyhledejte umístění souboru.
  • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů oblasti zobrazení a vyhledejte požadovaný dokument.
  • Klikněte na jednu z oblastí zobrazení a poté klikněte na Soubor > Otevřít dokument....
   Mezi oblastmi zobrazení můžete přepínat stisknutím kombinací Ctrl+Tab nebo Alt+1/Alt+2.
  • Nástroj ABBYY Porovnat dokumenty si pamatuje nedávno porovnávané dvojice dokumentů.
  • Chcete-li otevřít jeden z nedávno porovnávaných dokumentů, vyberte ho z rozevíracího seznamu v horní části oblasti zobrazení.
  • Chcete-li otevřít nedávno porovnávanou dvojici dokumentů, klikněte na Soubor > Nedávná porovnání a vyberte dvojici dokumentů ze seznamu.
   Dvojici nedávno porovnávaných dokumentů můžete také otevřít z okna Nová úloha: klikněte na kartuPorovnat a vyberte dvojici dokumentů pod Nedávná porovnání.
 3. Zvolte jazyk dokumentů ze seznamu na kartě POROVNAT.
 4. Klikněte na tlačítko Porovnat na záložce POROVNAT v podokně úplně napravo nebo klikněte na příkaz Porovnat dokumenty v nabídce Porovnat.
  Zobrazí se okno s indikátorem průběhu, tipy ohledně porovnávání a výstrahami.
 5. Zkontrolujte odhalené rozdíly. Máte na výběr z následujících možností:
  • zobrazit seznam rozdílů na záložce ROZDÍLY v podokně úplně napravo, nebo
  • zobrazit zvýrazněné rozdíly v dokumentech.
 6. Uložte výsledek porovnání. To lze udělat dvěma způsoby:
  • Uložte soubor PDF s poznámkami a rozdíly označenými v komentářích. To lze provést kliknutím na nástroj v oblasti dokumentu, který chcete uložit. Dokument bude uložen jako soubor PDF, přičemž všechny rozdíly oproti druhému dokumentu budou zvýrazněny a okomentovány.
  • Uložte dokument aplikace Microsoft Word obsahující seznam všech rozdílů mezi dokumenty. To lze provést kliknutím na tlačítko na záložce ROZDÍLY v podokně úplně napravo.

Viz také: Zobrazování výsledků porovnávání, Ukládání výsledků porovnávání.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.