Ukladanie upraviteľných dokumentov

Program ABBYY FineReader umožňuje uložiť výsledky OCR v upraviteľných formátoch. Pri výbere formátu zvážte, ako máte v úmysle používať dokument.

DOC(X)/RTF/ODT

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte DOCX/RTF/ODT:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument programu Microsoft Word, Dokument RTF alebo Dokument ODT. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako a vyberte požadovaný formát uloženia.

Dokument sa uloží vo vami špecifikovanom formáte. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte DOC(X)/RTF/ODT.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Dokument programu Microsoft Word.Dokument RTF Dokument ODT

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > DOC(X) / RTF / ODT dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

PPTX

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte PPTX:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Prezentácia programu Microsoft PowerPoint. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Prezentácia v programe Microsoft PowerPoint®.

Dokument sa uloží vo formáte PPTX. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte PPTX tab.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Prezentácia v programe Microsoft PowerPoint.

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > PPTX dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

TXT

Ak chcete uložiť svoj text vo formáte TXT:

  • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Uložiť ako na hlavnom paneli nástrojov a vyberte Dokument TXT. Ak formát, ktorý potrebujete, nie je zobrazený v zozname, vyberte Uložiť v iných formátoch... a v otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný formát. Alebo kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument TXT.

Dokument sa uloží vo formáte TXT. Ak chcete zmeniť možnosti uloženia, kliknite na tlačidlo Možnosti... v dialógovom okne uloženia a vyberte požadované možnosti uloženia na karte TXT tab.

Ak chcete uložiť iba niektoré strany dokumentu, na table Strany vyberte strany, ktoré chcete uložiť, a v ponuke skratiek kliknite na Uložiť ako > Textový dokument.

Ďalšie možnosti uloženia môžete vybrať na karte Nastavenia formátu > TXT dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

02.11.2018 16:19:56

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.