Wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych

Aby wyszukać słowo kluczowe:

 1. Otwórz kartę w okienku po lewej stronie lub kliknij Widok > Szukaj, aby otworzyć okienko SZUKAJ.
 2. W polu tekstowym Wyszukaj wpisz słowo lub wyrażenie, które chcesz wyszukać.
  Pasujące słowa i zwroty zostaną wyróżnione w dokumencie.
  Wyniki wyszukiwania zostaną pogrupowane (wg źródła: tekstu, komentarzy lub zakładek) i będzie można wyróżniać całe bloki tekstu.
   
 3. W razie potrzeby kliknij strzałkę obok ikony i wybierz jedną z następujących opcji:
  • Dokładne dopasowanie znajdzie tylko słowa dokładnie pasujące do słów wpisanych w polu wyszukiwania.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „correct” nie pozwoli znaleźć słów „incorrectly” ani „correction”.
  • Rozróżniaj wielkość liter znajdzie tylko słowa pasujące wielkością liter do słowa w zapytaniu.
   Na przykład wyszukiwanie słowa „Editor” nie pozwoli znaleźć słowa „editor” ani „EDITOR”.

Możesz wyróżnić, skreślić i podkreślić znalezione wystąpienia w tekście. Aby to zrobić, wybierz słowa w wynikach wyszukiwania i kliknij odpowiednie narzędzie (wyróżnienie, przekreślenie lub podkreślenie).
Spowoduje to utworzenie komentarzy w dokumencie PDF oraz zaznaczenie wszystkich zmian, które należy nanieść w dokumencie źródłowym. Nie będzie to miało wpływu na tekst samego dokumentu PDF.

Aby zmienić kolor znakowania tekstu, kliknij strzałkę obok wybranego narzędzia i wybierz kolor z palety, która zostanie wyświetlona.

Aby przejść do następnego/poprzedniego znalezionego fragmentu, użyj przycisków . Do następnego wyniku wyszukiwania można też przejść, naciskając klawisz F3.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.