Uruchamianie programu ABBYY Porównaj dokumenty

Program ABBYY Porównaj dokumenty można uruchomić na wiele sposobów:

  • Otwórz okno Nowe zadanie kliknij zakładkę Porównaj i kliknij zadanie Otwórz program ABBYY Porównaj dokumenty.
  • W oknie Nowe zadanie kliknij przycisk Narzędzia > Porównaj dokumenty (podobnie program ABBYY Porównaj dokumenty można uruchomić z Edytora PDF i Edytora OCR).
  • Kliknij "Start" > ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY Porównaj dokumenty. (W systemie Windows 10 kliknij "Start" i kliknij Wszystkie aplikacje > ABBYY FineReader PDF 15 > ABBYY Porównaj dokumenty.)

Dokument w programie ABBYY Porównaj dokumenty można otworzyć na kilka sposobów:

  • W Edytorze PDF kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi.
  • W edytorze PDF kliknij Plik > Porównaj dokumenty.
    Dokument otwarty w Edytorze PDF zostanie otwarty w programie ABBYY Porównaj dokumenty. Następnie otwórz inną wersję tego dokumentu, aby przeprowadzić analizę porównawczą.
  • W Exploreratorze Windows kliknij plik prawym przyciskiem myszy i kliknij pozycję Porównaj z... w menu skrótów.
  • W Eksploratorze Windows zaznacz dwa pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z nich i kliknij opcję Porównaj dokumenty... w menu skrótów.

Program ABBYY Porównaj dokumenty jest niedostępny w niektórych wersjach programu ABBYY FineReader. Zobacz również: http://www.ABBYY.com/FineReader

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.