Tworzenie dokumentu PDF z dokumentu Word

Jak utworzyć dokument PDF z dokumentu Word

Aby utworzyć i zapisać dokument PDF:

 1. Utwórz lub otwórz odpowiedni dokument Word w programie Microsoft Word.  
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 kliknij Utwórz plik PDF.
 3. W otwartym oknie dialogowym:
  1. Podaj nazwę wynikowego pliku PDF i określ folder, w którym ma zostać zapisany.
  2. Jeśli chcesz otworzyć dokument wynikowy w przeglądarce plików PDF, wybierz Otwórz dokument.
  3. Kliknij Zapisz.

W razie potrzeby kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15i zdefiniuj ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

To spowoduje zapisanie bieżącego dokumentu Word jako dokumentu PDF z określonymi ustawieniami.

Jak utworzyć dokument PDF z dokumentu Word i wysłać go na adres e-mail

Aby utworzyć dokument PDF i wysłać go pocztą elektroniczną:  

 1. Utwórz lub otwórz odpowiedni dokument Word w programie Microsoft Word.
 2. Na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15 kliknij Utwórz plik PDF i wyślij go e-mailem.

To spowoduje załączenie dokumentu PDF do nowej pustej wiadomości e-mail.

W razie potrzeby możesz określić zakres stron, z których zostanie utworzony dokument PDF. W tym celu kliknij opcję Preferencje na pasku narzędzi ABBYY FineReader PDF 15i wybierz opcję Poproś o określenie stron w oknie dialogowym, które się pojawi. Włączenie tej opcji spowoduje pojawianie się okna dialogowego wyboru stron każdorazowo przy tworzeniu nowego dokumentu PDF. Dodatkowo możesz zdefiniować inne ustawienia tworzenia dokumentu PDF.

Ustawienia tworzenia dokumentów PDF z dokumentów Word

To okno dialogowe zawiera następujące grupy ustawień:

 • Utwórz dokument PDF/A
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/A. Wybierz interesujący Cię typ dokumentu PDF/A z listy rozwijanej po prawej stronie.
 • Utwórz dokument PDF/UA
  Wybierz tę opcję, aby utworzyć dokument zgodny z PDF/UA. Wygląd takiego dokumentu może się różnić od wyglądu oryginalnego dokumentu.
 • Chroń dokumenty hasłem
  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ustawić hasło do ochrony dokumentu PDF przed nieautoryzowanym przeglądaniem, drukowaniem i edytowaniem. Następnie kliknij opcję Ustawienia... i w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone zdefiniuj parametry bezpieczeństwa.
 • Utwórz znaczniki PDF
  Utworzenie dokumentu PDF spowoduje także automatyczne utworzenie znaczników PDF.
  Oprócz tekstu i obrazów pliki PDF mogą także zawierać informacje na temat struktury dokumentu: struktury logicznej, ilustracji i tabel. Informacje te są przechowywane w postaci znaczników PDF i to dzięki nim dokument można wygodnie przeglądać na ekranach o różnym rozmiarze, np. urządzeń przenośnych.
 • Utwórz zakładki z nagłówków
  Podczas tworzenia dokumentu PDF zostanie utworzony także spis treści oparty na strukturze tego dokumentu.
 • Zastosuj do stron
  Wskazane strony zostaną wykorzystane do utworzenia dokumentu PDF.
  • Wszystkie
   Wybór tej opcji spowoduje utworzenie dokumentu PDF ze wszystkich stron.
  • Poproś o określenie stron
   Każdorazowo przy tworzeniu nowego dokumentu PDF będzie wyświetlane okno dialogowe wyboru stron.

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.