Przycisk radiowy

Przycisk radiowy umożliwia użytkownikowi wybranie jednej z kilku dostępnych opcji.

Aby dodać przyciski radiowe do formularza:

  1. Włącz tryb edycji formularza.
  2. Kliknij narzędzie .
  3. Kliknij w miejscu, w którym chcesz dodać przycisk radiowy. Zostanie dodany przycisk radiowy o domyślnym rozmiarze. Kolejne przyciski możesz dodać za pomocą kolejnych kliknięć.
    Należy dodać przynajmniej dwa przyciski radiowe, ponieważ służą one do wyboru jednej z przynajmniej dwóch opcji.
  4. Ponownie kliknij narzędzie lub naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć dodawanie przycisków radiowych.
    Wszystkie przyciski radiowe dodane przed wyłączeniem tego narzędzia będą należały do jednej grupy. Aby dodać inną grupę, powtórz czynności opisane w punktach 2–4.

Aby edytować przycisk radiowy, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości przycisku radiowego

Karta Ogólne

Karta Wygląd

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.