Przycisk

Przycisk umożliwia zainicjowanie akcji powiązanej z danym przyciskiem.

Aby dodać przycisk do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować przycisk, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Właściwości przycisku

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Akcje

Dodawanie nowej akcji

Lista możliwych akcji

Zmienianie akcji

04.03.2022 7:13:23

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.