Zobrazování dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje prohlížení dokumentů PDF a vyhledávání v nich a kopírování textů, obrázků a tabulek, které obsahují.

Chcete-li dokument PDF otevřít v editoru PDF:

  • Otevřete okno Nová úloha klikněte na kartuOtevřít a poté klikněte na úlohu Otevřít dokument PDF.
  • Otevřete okno Nová úloha a klikněte na položku Soubor > Otevřít dokument PDF....

Dokument se zobrazí v editoru PDF.

Chcete-li upravit způsob zobrazení dokumentu, použijte následující nastavení.

  • Režimy zobrazení mění způsob zobrazování a procházení stránek.
    Viz také: Režimy zobrazení.
  • Funkce lupy umožňuje přibližování a oddalování stránek dokumentu.
  • Skutečná velikost zobrazuje stránku ve zvětšení 100 %.
  • Přizpůsobit na šířku mění měřítko zobrazení dokumentu tak, aby se šířka dokumentu přizpůsobila šířce obrazovky.
  • Nejlepší přizpůsobení mění měřítko zobrazení dokumentu tak, aby se výška dokumentu přizpůsobila výšce obrazovky.
  • Oddálit/Přiblížit umožňuje ruční úpravu měřítka.

Chcete-li zobrazit/skrýt panel nástrojů s nástroji PDF, klikněte na tlačítko Nástroje PDF na hlavním panelu nástrojů.

Obsah kapitoly

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.