Porovnávání dokumentů

(Tato funkce není dostupná v některých verzích aplikace ABBYY FineReader 14. Viz také: http://www.ABBYY.com/FineReader.)

ABBYY FineReader obsahuje aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty, která umožňuje porovnat dvě verze dokumentu, i když jsou v různých formátech. Aplikace ABBYY Porovnat dokumenty automaticky odhaluje rozdíly v daných verzích a umožňuje vám rychle získat jasnou představu o změnách, které byly provedeny oproti originálu. To může být v nejrůznějších situacích velmi užitečné, např. když chcete zkontrolovat dokument před podpisem nebo zveřejněním.

Pro spuštění aplikace ABBYY Porovnat dokumenty existuje několik způsobů:

  • Otevřete okno Nová úloha a zvolte záložku Porovnat; poté klikněte na Otevřít ABBYY Porovnat dokumenty.
  • Klikněte na tlačítko Start tlačítko ve Windows a klikněte na ABBYY FineReader 14 > ABBYY Porovnat dokumenty  (ve Windows 10 klikněte na tlačítko Start a zvolte položku Všechny přílohy v nabídce Start; poté klikněte na ABBYY FineReader 14  > ABBYY Porovnat dokumenty)
  • Klikněte na Porovnat dokumenty na obrazovce v Nástroje nabídce.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v Průzkumníkovi Windows a klikněte na Porovnat dokumenty... v místní nabídce.

Dva dokumenty porovnáte postupem uvedeným níže.

  1. Otevřete aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty, otevřete jednu z verzí, kterou chcete porovnat, v levém podokně a druhou v pravém podokně.
  2. V podokně POROVNAT zvolte v rozevíracím seznamu jazyky dokumentu.
  3. Klikněte na tlačítko Porovnat a porovnejte dokumenty.
  4. Zkontrolujte rozdíly nalezené aplikací ABBYY Porovnat dokumenty.

Rozdíly mezi porovnávanými verzemi budou v každé z verzí zvýrazněné a uvedené v pravém podokně, takže získáte jasnou představu o změnách, které byly v dokumentu provedeny. V obou verzích je tedy snadno vidět, jaký text byl přidán, odstraněn nebo upraven. Obě stránky se posouvají najednou a stejné části jsou vždy zobrazeny vedle sebe. Rozdíly lze odstraňovat ze seznamu nebo kopírovat do schránky.

Rozdíly odstraněné ze seznamu nebudou uloženy do sestavy rozdílů.

  1. Uložte sestavu rozdílů. To lze udělat dvěma způsoby. Můžete uložit jednu z verzí jako dokument PDF, v němž budou všechny rozdíly označeny komentáři, nebo můžete uložit změny do dokumentu aplikace Microsoft Word.

Více informací o porovnávání dvou verzí stejného dokumentu naleznete v kapitole ABBYY Porovnat dokumenty.

02.11.2018 16:19:14

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.